תנאי שימוש

תנאי שימוש זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

נטתיק (להלן: "נטתיק" או "Netik") הינו עוסק מורשה מס' 310850342 שפועל כחוק ומספק שירותי כתיבת תוכן באינטרנט. תנאי השימוש בא להציג עבורכם את הדרך הנכונה ליהנות משירותינו. כל שימוש בשירותי נטתיק לרבות גלישה באתר וכל הזמנה מחוץ לאתר לרבות הזמנה בטלפון, דואר אלקטרוני או פקס כפופה לתנאי שימוש זה והלקוח (להלן "הלקוח" או "המשתמש") מביע הסכמה לכתוב בו. התקנון ניתן לשינוי ללא כל הודעה מוקדמת והעדכון האחרון הוא זה שקובע.

שירותי כתיבת התוכן של נטתיק מבוססים על קבלני משנה/פרילנסרים (להלן "קבלני משנה" או "כותבי תוכן") איכותיים שנבחרים ונבחנים בקפידה וחתומים בהסכמי עבודה עם נטתיק. רק קבלני משנה חרוצים ומוכשרים עובדים יחד עם נטתיק כדי להעניק שירותי תוכן ברמה גבוהה בכל תחום, כמות ורמה.

נטתיק עושה מאמצים רבים כדי שהלקוח יהיה מרוצה. אם הלקוח עושה הזמנה גדולה ומבקש אספקה מהירה, מחולקת העבודה בין מספר קבלני משנה כדי לעמוד בזמנים שמבקש הלקוח. במקרה בו הלקוח אינו מרוצה מעבודה של כותב תוכן מסוים, זוכה הלקוח בעבודה של כותב תוכן אחר.

תנאי השימוש בשירותי נטתיק

כל משתמש בשירות חייב להיות מורשה לבצע פעולות בהתאם לחוק. מי שמבצע פעולות או הזמנת שירותי נטתיק, עליו להיות בעל תעודת זיהוי בתוקף מטעם מדינת ישראל, להיות בעל כתובת בישראל ולעמוד בתנאים המהווים את הבסיס לאפשרויות התשלום השונות של נטתיק.

במקרים הבאים רשאית נטתיק שלא לספק את השירות:

 • במידה והמשתמש עבר על תנאי השימוש של נטתיק ו/או דיני מדינת ישראל המחייבים אותו.
 • במידה ונמסרו פרטים אישיים שגויים בכוונה תחילה.
 • בכל מקרה שנראה ע"י הבעלים כניסיון פגיעה בעסק נטתיק.
 • במידה ויש סבירות כי מתן השירות עלול להביא לפגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר או שימוש אסור במידע השייך לבעל קניין רוחני.
 • במידה והלקוח יבקש תכנים המהווים לשון הרע, מידע בלתי חוקי , מאיים, מטריד, גזעני, מיני, חומר תועבה או כל חומר אחר שעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית, פלילית או נזיקית.

כדי להימנע מתקלות ולזכות בשירות איכותי ככל האפשר חשוב מאוד להזין פרטים מדויקים. מסירת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית שיכולה לגרור תלונות ומשפטים.

אחריות המשתמש

כל לקוח אשר עושה שימוש בשירותי נטתיק יהיה אחראי במלואו לדברים הבאים:

 • באחריות המשתמש לספק לידי נטתיק את מירב המידע וכל הפרטים שעלולים להשפיע בצורה ישירה או עקיפה על התכנים בכתב ומראש לרבות פרטים לגבי כותרות ראשיות, כותרות משניות, אורך וסוג הפסקאות, מילות מפתח, כמות תכנים, כמות מילים, הערות, פרטים שיווקיים שחשוב להכניס בתכנים, דגשים חשובים, מקורות ועוד. בהיעדר פרטים מסוימים כותבי התוכן של נטתיק יהיו רשאים לעשות את מה שיראו לנכון וכלפי נטתיק או מי מטעמה לא יהיו טענות מצד הלקוח. העסק נטתיק רשאי לחייב את הלקוח על מאמר שלא עומד בציפיות או לשביעות רצונו בעקבות פרטים חשובים שלא מסר מראש. כמו כן, במידה והלקוח לא מסר פרטים מראש כל שינוי שיידרש כתוצאה מכך יהיה בתוספת תשלום מצד הלקוח.
 • באחריות המשתמש לספק לידי נטתיק פרטים, הנחיות או דרישות שאין בהן כל פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש אסור במידע השייך לבעל קניין רוחני או שימוש בחומר בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל. כל נזק, פגם, הפסד או עוגמת נפש שייגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהנחיות או פרטים שמסר הלקוח יהיו באחריות הלקוח בלבד. למען הסר ספק, העסק נטתיק ו/או משלחיו ו/או שלוחיו לא יישא באחריות לכל נזק עקב הפרת זכות יוצרים ו/או סימן מסחרי ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות חוקית אחרת של כל אדם, גוף או מוסד אחרים לרבות כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • המשתמש אחראי במלואו על כל עריכה או שינוי שעשה בתכנים של נטתיק.
 • המשתמש אחראי במלואו לכל שימוש בתכנים שהזמין. שימוש שאינו תקין או נכון, שימוש בתכנים במינון גבוה או שימוש שמהווה עבירה על חוק הספאם יהיה באחריות הלקוח בלבד. מומלץ להתייעץ עם מקדמי אתרים, אנשי שיווק ותדמית או עורכי דין כדי להשתמש בתכנים בצורה חוקית, נכונה ונבונה. נטתיק לא תישא בכל אחריות כתוצאה משימוש שאינו חוקי או אינו תקין מצד הלקוח. באחריות נטתיק רק לספק את התכנים בהתאם לפרטים שמסר הלקוח.
 • המשתמש אחראי לתשלום עבור התכנים שהזמין בכל מקרה, גם אם לא עשה בהם שימוש. באחריות המשתמש לשלם עבור התכנים תוך 14 ימי עסקים ממועד שליחתם בכתובת הדואר האלקטרוני אלה אם נקבע אחרת בכתב ומראש. פיגור בתשלומים יצבור ריבית שייקבע בהתאם לשיקולי העסק נטתיק. האחריות על התשלום עבור שירותי כתיבת תוכן מוטלת על הלקוח.
 • באחריות המשתמש לשלם עבור כל שירותי נטתיק שהזמין גם במקרה שאינו מרוצה. מומלץ תחילה לעשות הזמנה קטנה כדי לוודא כי איכות השירותים תואמת את הציפיות ועונה על שביעות הרצון של הלקוח. לקוח שאינו מרוצה וביצע הזמנה של יותר מיחידת תוכן אחת, יחויב בתשלום מלא. לקוח שהזמין יחידת תוכן אחת של עד 500 מילה, יהיה רשאי שלא לשלם עבור השירות במקרה של חוסר שביעות רצון.

אחריות נטתיק

 • העסק נטתיק אחראי לספק שירותי כתיבת תוכן בהתאם לדרישות והנחיות הלקוח. התוכן יהיה מקורי ככל האפשר. נטתיק מתחייבת לא להעתיק את התוכן או חלק ממנו.
 • העסק נטתיק אחראי לתיקון או שיפור התכנים במקרה של חוסר שביעות רצון הלקוח, מבלי לפגוע באמור באחריות המשתמש.
 • העסק נטתיק לא ייעשה שימוש בתכנים לאחר האספקה לידי הלקוח. כל הזכויות על התוכן עוברות לידי הלקוח בתום העברת התשלום והלקוח רשאי לעשות שימוש בתכנים ככל העולה על רוחו.
 • העסק נטתיק מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה בפרטי הלקוח ולא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'. גבייה באמצעות כרטיס אשראי תהיה טלפונית או באמצעות טופס חיוב שיישלח לידי נטתיק בפקס. נטתיק עושה שימוש בשירותי טרנזילה מבית אינטרספייס בע"מ אשר עומדת בתקן PCI ודואגת לאבטחת מידע מקסימלית לרבות שימוש בשרתי פיירוול ופרוטוקול SSL.

אספקה

העסק נטתיק מציג באתר האינטרנט ובשיחה מול לקוחות זמני אספקה שנקבעים בהתאם לגודל ואופי ההזמנה. ימי אספקה אלו ימי עסקים שלא כוללים יום שישי, שבת, ערב חג או חג. נטתיק עושה מאמצים להגיש את התכנים ללקוח תוך עמידה בזמן שצוין בפניו, אך אינה מתחייבת לעמוד בזמנים בכל מקרה של שינויים בהזמנה, עומסים או כל סיבה בלתי צפויה אחרת.

אפשרויות תשלום

נטתיק מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון אפשרויות תשלום:

 • תשלום באמצעות העברה או הפקדה בנקאית לחשבון נטתיק בבנק הפועלים.
 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי מסוג ישראכרט, מאסטרכארד, אמריקן אקספרס, ויזה או לאומי כארד. התשלום ייעשה טלפונית או משלוח פרטי האשראי בפקס.
 • תשלום באמצעות המחאה (צ'יק) או משלוח המחאה לידי נטתיק.
 • תשלום באמצעות שירות התשלומים PayPal.

נטתיק אחראית לספק ללקוח חשבונית מס וקבלה.

שירות לקוחות

לקוחות נטתיק זוכים לאפשרויות נרחבות של יצירת קשר.

 • מענה טלפוני במשך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע בטלפון 03-5774421
 • יצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני info@netik.co.il או טופס יצירת קשר.
 • שימוש בצ'אט תמיכה עם נציג.

שימוש באתר נטתיק

 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של נטתיק, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 • אין לבצע שימוש בתכני האתר לצורך מסחרי או כל שימוש שאינו לצורך אישי ופרטי.
 • אין להפעיל יישומי מחשב או כל אמצעי אחר לשם שכפול ו/או העתקה ו/או אחזור אוטומטי לצורך יצירת מאגר ו/או אוסף ו/או לקט שיכילו תכנים מתוך אתר נטתיק. כמו כן, אין להציג תכנים מתוך אתר נטתיק בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, בתוך אתרי אינטרנט חיצוניים ו/או בתוך תוכנת מחשב ו/או בתוך מכשיר ו/או אביזר ו/או פרוטוקול תקשורת מכל סוג שהוא.
 • אין לקשר לאתר נטתיק מתוך אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או הפליה ו/או תכנים שפרסומם מנוגד לחוק ו/או תכנים אשר מעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לאתר נטתיק באופן חלקי, לרבות אל תמונה ו/או טקסט ו/או וידאו, אלה לקשר לדף האינטרנט של אתר נטתיק באופן מלא בצורה שניתן יהיה לראות את העמוד במלואו כפי שהוא (AS IS).

עודכן לאחרונה בתאריך 10.10.2012.